«

»

Lis 15 2020

Zarządzenie Nr 21/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach

z dnia 12.11.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach.

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach w okresie od 12.11.2020r. do dnia 16.11.2020r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,która może zagrażać  zdrowiu dzieci.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze  w oddziale przedszkolnym są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493).

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się Zarządzeniem poprzez dziennik elektroniczny   wraz   z informacja zwrotną w brzmieniu: „oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr /2020 d//t szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w   związku ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2020/21”.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej info.

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W Google Chrome Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści. Mozilla Firefox Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. Internet Explorer Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności. Opera Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

Zamknij