Kadra szkoły


Kierownik gospodarczy : mgr Agnieszka Kalinowska

Sekretarz szkoły : mgr Anna Konopacka

Język angielski: mgr Ilona Frankowska, mgr Anna Humphrey

Chemia: mgr Maria Marczak

Informatyka, Technika: mgr Mariusz Rydel

Historia: mgr Anna Kotowska

Język polski: mgr Tomasz Wróblewski

Religia: mgr Ilona Szarejko

WOS: mgr Tadeusz Albin

EDB: mgr Jarosław Puszko

Wychowanie Fizyczne: mgr Tomasz Płonowski, mgr Sebastian Krawczyk

Matematyka: mgr Bielicka Honorata

Plastyka: mgr Danuta Dąbkowska